phone

   Materská škola Svrčinovec 

             Všetko čo naozaj potrebujem vedieť,
                                som sa naučil v škôlke.
                                       - Robert Fulghum -
 

Sem nájdete najnovšie informácie o dianí v materskej škole.

Sme tu pre Vás

Naša materská škola je pre všetky zvedavé deti vo veku od 2 do 6 rokov. V štyroch triedach môžete celý deň prežiť rôznymi zábavnými hrami a pestrými činnosťami. 

Naše triedy sú prispôsobené Vaším potrebám, sú vybavené hračkami a didaktickými pomôckami ktoré rozvíjajú Vašu kognitívnu stránku. Prostredníctvom hier a činností sa zoznámite s elementárnymi javmi spojenými s bytím v spoločnosti ľudí.

Radi privítame každého malého zvedavčeka na návšteve u nás v materskej škole. Môžeš sa prísť pozrieť, pohrať a presvedčiť, že okrem bezpečného domova nájdeš miestečko ako ušité pre svoje hry, záľuby a spoznávanie nových kamarátov.


PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám možnosť celodennej, poldennej starostlivosti o Vaše deti. Individuálne požiadavky rodičov v súvislosti s návštevou dieťaťa do materskej školy dohodneme podľa Vašich požiadaviek a potrieb Vášho dieťaťa.

           Adaptačný pobyt upravujeme podľa potreby každého nového dieťaťa. Našou prioritou je podpora duševného a fyzického zdravia. Potrebu pravidelného pohybu detí plníme aktivitami a akciami, ktoré sú zamerané na podporu fyzického zdravia. Využívame podľa počasia všetky formy sezónnych činností, ktoré v nemalej miere prispievajú k otužovaniu detí a ich správnemu telesnému rozvoju.

Naše úsilie končí v 6 – tom roku dieťaťa, kedy dochádza z pohľadu vývinového medzníka k dôležitému kroku – vstupu dieťaťa do základnej školy. Kvalitná príprava Vášho dieťaťa na vstup do školy, jeho bezproblémové zaradenie sa a pripravenosť plniť požiadavky základnej školy, je meradlom našej práce a Vašich spoločných radostí z prvých prečítaných slov a napísaných písmeniek.


Vzdelávanie hrou
 


Špeciálny prístup
 


Naše prostredie
 


Podpora zdravia

Lorem ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Vytvorte si  web zadarmo