Zoznámte sa s našimi
 Pani učiteľkami 

Pani riaditeľka
Martinka Petríková

Pani riaditeľka z triedy SVETLUŠKY.

Pani zástupkyňa
Ivetka Cyprichová

Pani zástupkyňa z triedy LIENKY.

Veronika Karpitová
 

Pani učiteľka z triedy MRAVČEKY.

Katka Padychová

Pani učiteľka z triedy MOTÝLIKY.

Števka Lašová

Pani učiteľka z triedy VČIELKY.

Alenka Jurištová

Pani učiteľka z triedy VČIELKY.

Nikolka Baroniaková

Pani učiteľka z triedy MOTÝLIKY.

Bc. Janka Šuriková

Pani učiteľka z triedy SVETLUŠKY.

Mgr. Anička Varmusová

Pani učiteľka z triedy LIENKY.

Prevádzkoví zamestnanci

Janka Štetiarová

Ekonómka, mzdová účtovníčka, vedúca kuchyne 

Janka Kullová


Školníčka

Lenka Cyprichová

Upratovačka

Ivanka Ignačáková

Hlavná kuchárka

Martuška Štancelová

Pomocná kuchárka