Zoznámte sa s našimi
 Pani učiteľkami 

Pani riaditeľka
Martinka Petríková

Pani riaditeľka z triedy VČIELKY.

Pani zástupkyňa
Jarka Gúcky

Pani zástupkyna z triedy MOTÝLIKY.

Veronika Karpitová
 

Pani učiteľka z triedy VČIELKY.

Mgr. Alžbetka Padychová

Pani učiteľka z triedy MOTÝLIKY.

Števka Lašová

Pani učiteľka z triedy SOVIČKY.

Alenka Jurištová

Pani učiteľka z triedy SOVIČKY.

Ivetka Cyprichová

Pani učiteľka z triedy LIENKY.

Bc. Janka Šuriková

Pani učiteľka z triedy LIENKY.

Prevádzkoví zamestnanci

Janka Štetiarová

Ekonómka, mzdová účtovníčka, vedúca kuchyne 

Janka Kullová


Školníčka

Lenka Cyprichová

Upratovačka

Ivanka Ignačáková

Hlavná kuchárka

Martuška Štancelová

Pomocná kuchárka