• GDPR
    Príloha informačnej povinnosti

GDPR - Informačná povinnosť

GDPR Záznam o sprácovateľských činnostiach prevádzkovateľa