Krúžková činnosť 

V školskom roku 2021/2022 pre deti predškolského veku plánujeme v priestoroch materskej školy:

Malí bádatelia

Kam zmiznú mláky, ktoré sa robia po daždi? Ako sa môžeme zohriať, keď nám je chladno?  Čo sa stane s cukrom, ktorý nasypeme do čaju? Odkiaľ máme elektrinu?
Poďte s nami spoločne nájsť odpovede na položené otázky. 

Zodpovedný pedagóg : Bc. Jana Šuriková.

Povedz mi niečo, ja to zabudnem. Ukáž mi niečo, ja si to budem pamätať.
Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať po celý život. 
 


- J. A. Komenský -