Projekty realizované
                   v materskej škole

 

Projekty

Projekty materskej školy, ktoré boli realizované od roku 2010 do roku 2016.

Medvedík NIVEA 

Vzdelávací projekt „Medvedík Nivea pomáha deťom v príprave na školu. Projekt je určený pre skupinu najstarších detí (predškolákov) v MŠ. Zapojením MŠ získala edukačné materiály.  Začiatok projektu 17.10.2016.

Pod vedením p. učiteľky Jaroslavy Gúcky zapojení všetci pedagogický zamestnanci

EKO - stopa

Naša planéta potrebuje pomoc všetkých ľudí, aby zostalo zelené dedičstvo i pre deti našich detí. Práve preto je od roku 2015 naša MŠ zapojená do projektu Eko-stopa, ako prvá na Kysuciach, pomocou ktorého sa deti naučia vážiť si prírodu a chrániť ju.

Pod vedením p. učiteľky Jaroslavy Gúcky zapojený všetci pedagogickí zamestnanci

Zelená škola 

Materská škola je zameraná na rozvoj environmentálnej kultúry a preto je od roku 2014 zapojená do projektu Zelená škola. Vďaka projektu sme si zriadili eko-záhradku a i naďalej pestujeme v deťoch environmentálne cítenie a lásku k prírode.
UKONČENÝ
Pod vedením p. učiteľky  Veroniky Gúcky zapojený všetci pedagogickí zamestnanci

Školské ovocie 

Všetkým pani učiteľkám i pani kuchárkam záleží na zdraví detí preto je naša Materská škola zaradená od roku 2010 do projektu Školské ovocie. Deti majú každý deň prísun vitamínov z kvalitného ovocia.
PREBIEHA
Zapojení všetci zamestnanci

​​​​​​​
Program podpory digitalizácie škôl

Dňa 8.9.2014 sme sa zapojili do programu digitalizácie škôl v súčinnosti s organizáciou EDULAB a podporou ministra školstva Petra Pellegriniho. V rámci projektu MŠ získava odborné metodické príručky s prístupom k školskému portálu Škola hrou.

Zodpovedá: p. riad. Padychová a p. učiteľka Gúcky


 

Proxíkova euroakadémia

Je celoslovenský vzdelávací projekt spoločnosti Proxenta, určený primárne pre deti predškolského veku. Jeho cieľom je  hravou a zaujímavou formou deti naučiť, prečo si majú peniažky vážiť a šetriť, ako aj to, že následne treba dobre porozmýšľať, na čo ich použijú. V projekte sme získali a naďalej získavame zaujímavý edukačný materiál pre každú triedu MŠ.
Zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci

Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materských školách

Keďže doba stále napreduje a požiadavky, ktoré majú deti pred vstupom do ZŠ sa neustále zvyšujú, naše pani učiteľky dbajú, aby bol prechod z MŠ do ZŠ čo najjednoduchší. Preto sa pani učiteľky neustále školia v nových trendoch vo vyučovaní, ako je i rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materských školách.
Preškolené pani učiteľky Cyprichová, Gúcky, Lašová, Strýčková, Padychová, Karpitová

Projekty

Projekty materskej školy, ktoré boli realizované od roku 2016 do roku 2018.

Domestos pre školy

Štvrtý ročníka projektu Domestos pre školy, v ktorom si deti pripomínajú správne hygienické návyky i mimo domov prostredníctvom hravých aktivít.

Pod vedením p. učiteľky Jaroslavy Gúcky a p. riad. Alžbety Padychovej

 

Eko alarm 

Naša Materská škola bola z pomedzi 200 základných a materských škôl vybratá do pilotného programu Eko Alarm, v ktorom získala koše na triedený odpad. Projekt učí deti ako odpad triediť a predchádzať mu.
Pod vedením p. učiteľky Jaroslavy Gúcky.

 

Projekty 

Projekty materskej školy, ktoré boli realizované od roku 2018 do roku 2019.

Rozprávkový karneval s Bupi

Naša Materská škola sa zapojila do projektu Rozprávkový karneval s Bupi. Máme záujem vyhrať rozprávkový hrad. Držíme si palce. 
UKONČENÉ
Pod vedením p.učiteľky Jaroslavy Gúcky.

projekty 

Projekty materskej školy, ktoré boli realizované od roku 2019 do roku 2020.

Domestos pre školy 

Piaty ročníka projektu Domestos pre školy, v ktorom si deti pripomínajú správne hygienické návyky i mimo domov prostredníctvom hravých aktivít.
Pod vedením p. učiteľky Jaroslavy Gúcky. 

Medvedík NIVEA

Vzdelávací projekt „Medvedík Nivea pomáha deťom v príprave na školu. Projekt je určený pre skupinu najstarších detí (predškolákov) v MŠ. Zapojením MŠ získala edukačné materiály.  Začiatok projektu 17.10.2016. PREBIEHA
Pod vedením p.učiteľky Jaroslavy Gúcky.

EKO - alarm 

Naša Materská škola bola z pomedzi 200 základných a materských škôl vybratá do pilotného programu Eko Alarm, v ktorom získala koše na triedený odpad. Projekt učí deti ako odpad triediť a predchádzať mu. PREBIEHA
Pod vedením p. učiteľky Jaroslavy Gúcky.


 

EKO - stopa

Naša planéta potrebuje pomoc všetkých ľudí, aby zostalo zelené dedičstvo i pre deti našich detí. Práve preto je od roku 2015 naša MŠ zapojená do projektu Eko-stopa, ako prvá na Kysuciach, pomocou ktorého sa deti naučia vážiť si prírodu a chrániť ju. PREBIEHA
Pod vedením p. učiteľky Jaroslavy Gúcky.

Projekty 

Projekty materskej školy, ktoré boli realizované od roku 2021 do roku 2022.

Medvedík NIVEA

Vzdelávací projekt „Medvedík Nivea pomáha deťom v príprave na školu. Projekt je určený pre skupinu najstarších detí (predškolákov) v MŠ. Zapojením MŠ získala edukačné materiály.  Začiatok projektu 17.10.2016. PREBIEHA
Pod vedením p.učiteľky Jaroslavy Gúcky.

EKO - alarm

Naša Materská škola bola z pomedzi 200 základných a materských škôl vybratá do pilotného programu Eko Alarm, v ktorom získala koše na triedený odpad. Projekt učí deti ako odpad triediť a predchádzať mu.
PREBIEHA
Pod vedením p. učiteľky Jaroslavy Gúcky.

EKO - stopa

Naša planéta potrebuje pomoc všetkých ľudí, aby zostalo zelené dedičstvo i pre deti našich detí. Práve preto je od roku 2015 naša MŠ zapojená do projektu Eko-stopa, ako prvá na Kysuciach, pomocou ktorého sa deti naučia vážiť si prírodu a chrániť ju. PREBIEHA
Pod vedením p. učiteľky Jaroslavy Gúcky.

Adoptuj kravičku

V hre Adoptuj kravičku si deti virtuálne adoptovali ozajstnú kravičku a takto sa zábavnou formou učia o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek aj o práci poľnohospodárov – farmárov. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.
PREBIEHA
Pod vedením p. učitelky Jaroslavy Gúcky a pani riadiateľky Martiny Petríkovej.

 

Múdre hranie

Cieľom výzvy projektu "múdre hranie" bolo podporiť zlepšenie vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Výzva bola určená materským školám zaradených do siete škôl a školských zariadení SRTohto projektu sa zúčastnila aj naša materská škola. Boli sme úspešní a vyhrali sme, Vyhratú sumu, sme využili na nákup rôznych kníh,

Pod vedením pani riadiateľky Martiny Petríkovej.