Práva dieťaťa 

10 VYBRANÝCH PRÁV ZO SVETOVÉHO KÓDEXU DETSKÝCH PRÁV (DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL- SLOVAK SECTION)

1. Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku
 

2. Všetky deti sú si rovné


 

3. Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy

 

14. Každé dieťa má právo na vzdelanie

 

5. Každé dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť
 

6. Každé dieťa má právo na hru a voľný čas
 


7. Deti nesmú pracovať
 8. Deti nesmú byť týrané
 

9. Deti majú právo vyjadriť svoje názory

 

10. Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu

 

POVINNOSTI DIEŤAŤA

Nesmieme však zabúdať, že deti majú v MŠ aj svoje povinnosti !!!

​​​​​​​

PRÁVA                           POVINNOSTI 

Mám právo na ochranu zdravia                        Moja povinnosť je starať sa o svoje zdravie                                                                           napr.umývať si ruky, zuby, obliekať                                                                         sa primerane počasiu, nehrať sa na ceste a  iné

  

Mám pravo na zdravu stravu                           Moja povinnosť je jesť zdravú stravu, nejesť                                                                      veľa sladkostí, nepiť veľa sladkých nápojov,                                                                                  najčastejšie piť čistú vodu

  

Mám právo na vlastný názor                           Moja povinnosť je neskákať druhým ľuďom                                                                        do reči, počúvať čo mi druhí ľudia hovoria
Mám právo na výber kamaráta                       Moja povinnosť je mať rád svojho kamaráta,                                                                                       ako seba samého

  

Mám právo na hru                                      Moja povinnosť je upratať si hračky po hre,                                                                       neničiť hru a hračky druhým deťom, ale ani                                                                                            svoje hračky


Všetky deti sú si rovné                           Moja povinnosť je neubližovať iným, nevysmievať sa im,                                                           neurážať ich neslušnými slovami iba preto, že                                                                                      vyzerajú inak ako ja


Mám právo na vzdelanie                              Moja povinnosť je chodiť do MŠ, nevyrušovať iné                                                                         deti pri činnostiach, neničiť knihyDeti nesmú byť týrané                                  Moja povinnosť je poslúchať dospelých, ktorí sú k                                                                     deťom dobrí a láskaví a zdôveriť sa im                                                                                        ak mi niekto ubližujeMám právo na starostlivosť a lásku                       Moja povinnosť je správať sa k ľuďom milo,                                                                       slušne, mať rád ľudí, pomáhať si navzájom