2% z dane pre Mš

Chceš pomôcť našej škôlke??

Milí rodičia,

            tak ako každý rok sa na Vás obraciame so žiadosťou o pomoc pre našu škôlku

vo forme príspevku 2% dane z príjmu,

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane

                          Ako na to?

                   Je to také jednoduché...

  • Stačí si vyzdvihnúť na triede tlačivá (alebo stiahnuť kliknutím na nasledovné odkazy nižšie)  ​​​​​​​
  • dať ich potvrdiť Vášmu zamestnávateľovi
  • potvrdené tlačivá priniesť do našej MŠ
  • hotovo :)
  • Dúfame, že i tento  rok nám pomôžete

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane