O NÁS

 Materská škola je štvortriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Taktiež poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. MŠ je v prevádzke od roku 1975. Kapacita materskej školy je 87 detí. Zriaďovateľom materskej školy je od 1.7.2002 obec Svrčinovec.

 

 Od 1.1.2004 je škola právnou subjektivitou, pod názvom Materská škola so Školskou jedálňou vo Svrčinovci a od 1.7.2007 bola zmena v názve – Materská škola Svrčinovec č. 856.

   Prízemie predškolského zariadenia tvorí vestibul, zborovňa, dve triedy so šatňou a príslušnými hygienickými priestormi pre deti, šatňa pre školníčku a upratovačku, jedáleň, kuchyňa s účelovými priestormi pre personál. 

  Na poschodí sú umiestnené dve triedy pre deti, dve stabilné spálňe, šatne a príslušné hygienické priestory. V zadnej časti poschodia je umiestnená riaditeľňa, kabinet s pomôckami, kabinet s telovýchovným náradím, v strede je dlhá chodba so
schodišťom.