Zelená škola

Milí rodičia  ! 

Naša MŠ sa aj v tomto školskom roku zapojila do projektu „Zelená škola“. Prostredníctvom tejto nástenky Vám chceme priblížiť, čo všetko s deťmi v rámci tohto projektu robíme a čo nás ešte čaká...Našou prioritou je, aby deti prírodu chránili, aby sa veku primerane starali o zeleň a aby si vážili všetko, čo nám príroda dáva.

Deti v jeseni spoločne pozbierali úrodu z našich „chrobačích“ záhradiek, kde sadili semienka a starali sa o vypestovanú zeleninu. Presádzali kvety v materskej škole, sadili štiepky, ktoré si priniesli z domu. Pozorujú v záhrade strom – ako sa podľa ročných období mení, z ekozáhradky zbierali liečivé bylinky, z ktorých nám tety kuchárky varili chutný, zdravý čaj.

Počas vychádzok deti pozorujú okolie rieky, rozprávajú si o význame prírody pre človeka, hľadajú chrobáčiky, včielky, lienky a vysvetľujú si ich užitočnosť.

 

Preto nezabudnime:

„Ako sa budeme k prírode správať, tak sa nám aj ona odmení!“