Voľné pracovné miesta

Materská škola Svrčinovec prijme do pracovného pomeru na dobu určitú učiteľku pre predprimárne vzdelávanie.