phone

   Materská škola Svrčinovec 

             Všetko čo naozaj potrebujem vedieť,
                                som sa naučil v škôlke.
                                       - Robert Fulghum -
 

Sem nájdete najnovšie informácie o dianí v materskej škole.

Sme tu pre Vás

Naša materská škola je pre všetky zvedavé deti vo veku od 2 do 6 rokov. V štyroch triedach môžete celý deň prežiť rôznymi zábavnými hrami a pestrými činnosťami. 

Naše triedy sú prispôsobené Vaším potrebám, sú vybavené hračkami a didaktickými pomôckami ktoré rozvíjajú Vašu kognitívnu stránku. Prostredníctvom hier a činností sa zoznámite s elementárnymi javmi spojenými s bytím v spoločnosti ľudí.

Radi privítame každého malého zvedavčeka na návšteve u nás v materskej škole. Môžeš sa prísť pozrieť, pohrať a presvedčiť, že okrem bezpečného domova nájdeš miestečko ako ušité pre svoje hry, záľuby a spoznávanie nových kamarátov.


PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám možnosť celodennej, poldennej starostlivosti o Vaše deti. Individuálne požiadavky rodičov v súvislosti s návštevou dieťaťa do materskej školy dohodneme podľa Vašich požiadaviek a potrieb Vášho dieťaťa.

           Adaptačný pobyt upravujeme podľa potreby každého nového dieťaťa. Našou prioritou je podpora duševného a fyzického zdravia. Potrebu pravidelného pohybu detí plníme aktivitami a akciami, ktoré sú zamerané na podporu fyzického zdravia. Využívame podľa počasia všetky formy sezónnych činností, ktoré v nemalej miere prispievajú k otužovaniu detí a ich správnemu telesnému rozvoju.

Naše úsilie končí v 6 – tom roku dieťaťa, kedy dochádza z pohľadu vývinového medzníka k dôležitému kroku – vstupu dieťaťa do základnej školy. Kvalitná príprava Vášho dieťaťa na vstup do školy, jeho bezproblémové zaradenie sa a pripravenosť plniť požiadavky základnej školy, je meradlom našej práce a Vašich spoločných radostí z prvých prečítaných slov a napísaných písmeniek.


Vzdelávanie hrou
 


Špeciálny prístup
 


Naše prostredie
 


Podpora zdravia

Vytvorte si  web zadarmo